Forandring Rundt Kapring i 1.31

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Den basiske kapre mekanismen i Battleground Europe har vært uforandret siden 2001. I mellomtiden har det blitt lagt til regler med tanke på tidsstempel og ordrer, mens den generelle kapre metoden har vært uforandret siden spillets begynnelse. Dette vil forandre seg med 1.31 oppdateringen som er for tiden i beta testing.

Ett nytt HUD element har blitt lagt til i spillet, som vil gi deg mer informasjon om din lokasjon og status av hvilken som helst fasilitet (les: kapringspunkt).

I dette nye HUD elementet er det ikoner som vil representere din lokasjon i spillets verden;

   1. Terreng: Dette ikonet indikerer at du ikke er i nærheten av en CP (Kapringspunk).
   2. Flagg: Dette ikonet indikerer at du er i nærheten av en CP.
   3. Bygning: Dette ikonet indikerer at du er inne i en bygning.

Også vist er informasjon assosiert med forskjellige ikoner;

* Terreng
    * "Ingen by i nærheten" beskjed
* Flagg
    * Navn på CP
    * Eierskap status- indikator (indikerer hvor mange prosent ditt og fiendens lag eier av det representive          kapringspunktet).
* Bygning
    * Navn på fasilitiet assosiert med bygningen du er inne i 
    * Eierskap (Eierskap progresjons indikator som viser eierskapet i prosent andel)
    * Kaprings status ("Mulig å ta over", "Ikke mulig å ta over", "Fienden tar over" lignende beskjeder)

Fargene på kapringsbaren er de samme som for vennlige og fiendtlige ikoner som kan bli modisifisert via innstillingene i spillet. Det vanlige er blå for vennlige og rød for fiender.

{igallery 14}

Eksempel Scenario #1

Du er inne i en kapringsverdig bygning eid av dine egne styrker. Det nye HUD elementet vil indikere at du er i en bygning med bygnings ikonet. Eierskapet vil være mulig å indikere ved å se at indikasjonsbaren er helt grønn. Kapringsstatusen vil indikere at bygningen er et mulig kapringspunkt for fienden som følge av spillets regler. 

En fiendtlig soldat entrer bygningen. Øyeblikkelig vil kaprings/indikasjons-baren begynne å fylle seg med rødt. Dette indikerer at fienden har begynt å kapre denne bygningen. Denne baren vil fylle seg mer med rødt enn grønt ettersom hvor lenge fienden er i bygningen. Hvis baren fyller seg helt opp med rødt, så er kapringen fullstendig gjort av fienden.

For å stoppe kapringen før den er gjennomført av fienden må ingen fiendlig infantri i bygningen være i live. Med en gang alle fiendene er drept eller tvingt ut av bygningen vil baren fylle seg mer opp med grønt igjen til den er fullstendig.


Eksempel Scenario #2

Du entrer en bygning. Ditt nye HUD element indikerer at din presentasjon i byningen har gjort sånn at kapringsprossesen har begynt, og fyller seg med grønt istedenfor rødt. Du tar en defensiv posisjon inne i bygningen mens kapringen fortsetter. Mens du kaprer skyter en fiendtlig soldat deg og dreper deg.

Kaprings prossesen gjort mens du var inne i bygningen begynner å helle tilbake mot fiendens farge (rødt). En vennlig soldat enterer bygningen og kapringen fortsetter fra samme status. Den begynner ikke helt fra nytt. Hvis baren var på 50% når du ble drept, og fienden har fått den ned til 40% inntil den vennlige soldaten entret bygningen, vil det si han har 60% å ta igjen før kapringen er gjennomført.


Kaprings prossesen er degraderende når det er ingen overtakende (fiendtligede) soldater i bygningen. Ratioen på degraderingen er ca dobbelt så fort enn når den skal tas over. Men dette kan bli endret gjennom testing.

Så med denne nye mekanismen må du ha minst en vennlig og levende soldat i bygningen, mens for forsvarerens side, må dem renske bygningen for fiender før de kan få CP'n fullstendig tilbake.

På dette tidspunktet vil ikke antall soldater, vennlige og fiendtlige, ha noe betydning på hvor fort prossesen går. Dette er noe vi kanskje lener oss imot i fremtiden.

Dette er noe som må testes ytterlig og med mulige justeringer før den er klar for kampanje spill. Vi ønsker din tilbakemelding og dine kommentarer.

{igallery 16}
FAQ rundt forandringene

Q. Er det noen forandringer på reglene rundt kapring av en CP ?
A. Nei, de eneste justeringene som er gjort er tidsstemplerene for hvor lang tid det tar for å gjennomføre en kapring og hvor fort det tar å degradere den.

Q. I nåværende kaprings mekanikk, har du ikke mulighet å fyre av ditt våpen når du tar over. Noen forandringer?
A. Ja. I en kapringsprossess får du nå mulighet til å skyte samt i alle andre tilfeller.

Q. Will radio bordene ha noe funksjon?
A. Bordene ble byttet om med en annen type radio-bord i 1.30. Disse vil ikke lenger bli brukt til kapring, men radioene vil være der for utseendet sitt skyld.

Q. Vil mini-kartet enda vise LAT/LONG (koordinater)?
A. Nei, det kommer noen forandringer til mini-kartet. LAT/LONG er nå vist på det nye HUD elementet som vist på skjermbildene fra betaen.

 

Add comment


Site Search