ÄNDRINGAR PÅ DEN NYA FRU'N?

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Vi har utrett hur lyckat det nya PPO systemet har varit efter att det släpptes med 1.21 och vi är över lag nöjda med den återkoppling vi har fått ifrån spelare och den effekt som dom har haft på spelet. 80% av spelarna i en färsk undersökning älskar PPOs.  FRUn är ett hett ämne både på forumen och i spelet. Även om majoriteten av dom tillfrågade kände att dom gjorde en stor skillnad i spelet, så ser vi att det finns behov av att ändra reglerna runt dessa.
 

 

RAFTER: Angående FRUn, så vore det bäst med lite bakgrund med utformningen av detta svar. Initialt så designade vi FRUn till att bli ett PPO som bara kunde byggas av lastbilar. Designen gjorde så att lastbilsförare kunde bygga en FRU och sedan köra vidare till att göra annat som krävs/behövs i kriget. Precis så släpptes den in i 1.32. Vi har arbetat på en långsiktig plan som internt kallas "Grupper" som har en lång lista av möjligheter för spelare att fortsätta att vara i stridens hetta i ett uppdrag som har dynamiska start och mål, där målen ändras och flyttas med uppdragsledaren när varje mål uppnåtts. Det ändrar de för tillfället statiska uppdragen till en sorts grupp mekanik som tillåter spelare att vara tillsammans genom en serie av olika mål som kan fortgå även efter att en lyckad attack eller försvar. Naturligtvis betyder detta nya typer av uppdragsmål och -sätt, Ett sätt att hålla grupper sammansatta och en ändring av poängsystemet. Det behöver också göra det möjligt för spelare att gruppera med ledaren genom dessa uppdrag.

 

Aha! Så det finns en sammankoppling med FRUn. I det senare steget i utvecklingen av 1.32 så såg vi möjligheten att sakta bygga närmare "Grupperings" planen genom att tillåta spelare att hålla sig nära uppdragsledaren på ett helt nytt sätt: genom att Uppdragsledaren ges möjligheten att bygga en ny FRU utan att behöva använda en lastbil. Precis som med vilken annan ändring som helst, så måste vi testa den 'på riktigt' för att få fram exakt hur det fungerar bäst. Vad vi lärde oss av det första tillägget av Uppdragsledare som bygger FRU, är att det hade rätt effekt och höll spelarna grupperade med ledarna, och gav ledarna bättre verktyg att leda trupperna. Vi lär oss också, att när det inte krävs en lastbil för att bygga en FRU, går att flytta dom snabbare än det var tänkt i designed och därmed gör ett försvar svårare. Vi har sett hur en FRU har blivit förstörd, för att bara sekunder senare bli byggd igen på ett annat ställe. Vad som saknas är den tid det tar för en lastbil att bygga en ny FRU - tid för fienden att göra sig redo för en ny attack.

Vi arbetar på en ändring av placerings reglerna som omger FRU som kommer att ge en uppdragsspecifik tid som hindrar att en ny FRU byggs för snabbt på nytt. Ungefär som "nedkylningstiden" för andra PPO's, så kommer FRU's kunna byggas/flyttas var 15:e minut. När en FRU är förstörd av fienden så kan en ledare inte bygga en ny på 15 minuter, ungefär den tidsfrist man fick förut när man förstörde en UMS. Uppdragsledaren kommer att ges indikationer på när en ny FRU är möjlig att placeras. Längden på dessa timers kan komma att ändras om vi tycker att det är nödvändigt. Kortfattat, så vill vi ha ett verktyg för uppdragsledare att hålla samman en grupp, men det ska även vara balanserat.

Uppdragsledarens FRU är bara en bit av den kaka vi bakar. I Framtiden så hoppas vi kunna leverera de möjligheter som nämnts ovan. Vi kommer att hålla ett öga på FRU Timers och se hur dom påverkar de andra planerna.

Add comment


Site Search